Правилник за вътрешния ред в хотел „Вихрен Палас”, гр.Банско

Уважаеми гости, нашето желание е да получите най-доброто преживяване, както от град Банско, така и от нашите услуги. За да постигнем това ние сме разработили следните политики и препоръки, с които учтиво Ви молим да се съобразите по време на престоя си при нас.

 1. Регистрацията на гостите се извършва само след представяне на документ за самоличност.
 2. Настаняването в хотела се извършва след 14.00 часа.
 3. При регистрация, гостите трябва да заплатят цялата сума за своя престой. Плащането може да бъде извършено чрез дебитни или кредитни карти на място. Ние приемаме само плащания в български лева (BGN)
 4. Стаята се освобождава до 12.00 часа в деня на отпътуването, след този час се заплаща престой в размер от 10,00 лв. на час.
 5. При напускане на хотела гостите са длъжни да затварят външните прозорци и врати на стаите (апартаментите).
 6. При напускане на хотела гостите са длъжни лично да оставят ключовете на Рецепцията и да изчакат да се направи проверка на стаята.
 7. Ако клиентът анулира (откаже) резервация, внесеният депозит няма бъде възстановен.
 8. Не се допуска нощуване в хотела на лица, които не са регистрирани. Не се допуска пребиваване на лица в стая, в която не са регистрирани.
 9. Приятели и гости могат да се посрещат във фоайето и ресторанта на хотела.
 10. Не се допуска пребиваването на домашни любимци на територията на хотела!
 11. Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в хотела.
 12. Гостите на хотела по време на престоя си нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите, освен с предварителен регламент.
 13. Не е разрешено консумацията на храна и алкохол в непосредствена близост до басейна.
 14. Не е разрешено скачането в басейна.
 15. Не е разрешено къпането с дрехи в басейна.
 16. Не е разрешено пушенето в общите части на хотела и хотелските стаи!
 17. Гостите на хотела трябва да пазят тишина през нощните часове (след 23 часа) и следобедните часове (от14 до16 часа).
 18. В сградата на хотела е забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и обемисти предмети.
 19. Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията на хотела.
 20. Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) по време на престоя на гостите в хотела.
 21. Гостите на хотела носят материална (финансова) отговорност за повреденото и изгубено имущество на хотела.

При констатирани нарушения на вътрешния ред в хотела, нарушаване на законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на хотела, собственика има право да прекрати договора и престоя на гостите в хотела.